Sant Pere del Castell de Quermançó (Vilajuïga)

La capella del castell de Quermançó és esmentada en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280. En els nomenclàtors del final del segle XIV l’església figura que tenia un sacerdot encarregat, que havia d’acudir als sínodes diocesans, inclosa l’església de Sant Feliu de Vilajuïga. El castell, antiga possessió dels comtes d’Empúries, apareix en la documentació del segle XI, en el testament de Ponç I, del 1078. Aquest, al llarg de la seva història, ha sofert diverses destruccions i reconstruccions, les quals devien afectar també la seva capella. Entre les restes de la fortalesa que han arribat...