Sant Romà de Delfià (Rabós d’Empordà)

Situació

Una vista de l’església des del costat de llevant amb la capçalera a primer te e. Aquest edifici és una continuació simple poss lement de la segona me at del segle XI.

J. Bonell

El lloc de Delfià és al sud-est del cap del seu municipi, el poble de Rabós d’Empordà.

El poblament de Delfià ha estat sempre majoritàri ent dispers. Prop de la dita carretera només hi ha un grup reduït de cases, relativament poc antigues, disposades sense ordre. Al sud-oest i a uns 300 m d’aquest veïnat és visible l’església romànica de Sant Romà de Delfià...