Santa Maria de Colera (Rabós d’Empordà)

Situació

Vista exterior de l’església des del costat sud-est. És un edifici simple, bon prototip dels que foren con ruïts a la comarca durant els segles XII-XIII.

F. Tur

Situada a uns 200 m a ponent del monestir de Sant Quirc de Colera, hom pot veure, isolada, l’església de Santa Maria, antiga parròquia de la població que vivia escampada dins la demarcació del cenobi.

Mapa: 220M781. Situació: 31TEG049961.

Per arribar-hi cal seguir el mateix camí que hem indicat per al monestir de Sant Quirc. (JBH-MLIR)

Història

L’acta de...