Sant Salvador de Claret, després Santa Anna (Santpedor)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al lloc de Claret. No degué passar de capella rural, encara que durant un temps funcionà com a hospital. El lloc de Claret és documentat des del 1082, l’església ho és el 1063, però és una data dubtosa, essent més segura la del 1199 i del 1202 i d’altres referències del segle XIII. Al segle XIV l’església acollí donats i funcionà com a hospital. Al principi del segle XVI l’advocació de Santa Anna anà substituint la primitiva. Més tard la capella es traslladà al costat de l’església parroquial de Santa Maria de Claret començant les obres el 1769 i finint el 1784. Al lloc on s’aixecava, als Plans de Claret o de Santa Anna, ja no es conserva cap resta identificable.