Sant Vicenç de Castellet

Situada dins l’antic terme del castell de Castellet. Molt aviat degué tenir categoria de parròquia, per perdre-la després i recuperar-la més tard. El lloc de Castellet és documentat des del 1013 i l’església apareix esmentada com a parròquia de Castelleto abans del 1154, i el 1205 la parròquia és citada amb l’advocació de Sant Vicenç. El 1361 encara conservava la categoria de parròquia, que el 1685 havia perdut i s’havia convertit en sufragània de Sant Vicenç de Castellbell, per recuperar-la després. L’actual temple no conserva res de la possible construcció romànica de l’edifici.