Santa Fe del Montseny (Fogars de Montclús)

La capella actual de Santa Fe del Montseny fou totalment renovada i engrandida entre els segles XVII i XVIII. Avui no s’hi veu cap resta romànica ni medieval. Presideix la bonica i frondosa vall de Santa Fe, a 1 100 m d’altitud, sota les Agudes i el Turó de l’Home, i és adossada a un modern hotel, alçat entre el 1912 i el 1914 per Pere Domènech i Roura. La capella existia el 1231 i el 1271 consta que hi vivien a prop un grup d’eremites i donats que s’intitulaven ordo eremitanae Sanctae Fidis. Aquesta comunitat ja no existia el 1322 i d’aquest moment fins al 1445 consta que estava sota la cura de donats que hi vivien a prop i feien recaptes per al seu culte. Es va renovar o ampliar entre el 1574 i el 1577, que hi ha una autorització per a fer obres i es feien recaptes per ella. Sembla d’aquesta època una clau de volta amb un Agnus Dei encastat a la façana. L’edifici actual correspon a l’època barroca. Es considerava propietat de la diòcesi de Barcelona fins que, al final del segle XIX, després d’un plet amb el bisbat passà a domini particular.