Santa Magdalena del Sàlzer (Odèn)

Situació

Una vista de l’exterior de l’església des del costat sud-oriental.

L. Prat

L’esglesiola de Santa Magdalena del Sàlzer és situada a ponent del terme municipal d’Odèn, en una de les valls tributàries del Segre, prop del congost d’Oliana, al costat nord-occidental del barranc de la Móra Comdal.

Mapa: 291M781. Situació: 31TCG653638.

Hom hi pot anar per la carretera de Manresa a la Seu d’Urgell, trencant, a mà dreta, després del punt quilomètric 88, a l’indret de cal Giralt. A uns 500 m, el camí es trifurca; cal seguir el de mà esquerra. Continuant sempre per aquest camí, cal estar atent, perquè tant a l’un costat com a l’altre hi ha diversos trencalls; a uns 6 km després d'haver passat un pont, hi ha un trencall a mà dreta, que a uns 8 km deixa a l’església del Sàlzer.

Església

Detall del mur frontal amb un bloc de pedra tosca, en el qual ha estat tallada una finestra.

L. Prat

Aquest edifici, del qual no hem pogut trobar cap dada històrica que hi faci referència, és mig abandonat i molt malmès, d’una nau de planta rectangular coberta amb volta de canó sobre repeu, capçada a llevant per un absis que supera el semicercle i que, a causa de la llargada diferent dels murs de la nau, és desviat respecte a aquesta.

L’absis s’obre a la nau mitjançant un arc preabsidal de mig punt en degradació, el qual arrenca d’una imposta trapezoidal bisellada, decorada amb dues cares ovoides separades per mig cilindre apaïsat, amb motllura als extrems i amb una prolongació rectangular al damunt. Una de les cares de la banda de migdia té incises unes línies que figuren cabells. La més ben conservada és la més propera a la porta del costat de migjorn; prop seu hi ha una pica d’aigua, excavada al mur de l’absis, la curvatura del qual és tapada per un altar posterior.

El frontis, d’angles reforçats, té una porta d’arc adovellat de mig punt; damunt seu hi ha una finestra en forma de pany de clau, treballada en un bloc de pedra tosca; a l’interior té esqueixada i sortida rectangular. El mur de migjorn té una finestra de doble esqueixada i sortida rectangular.

La construcció és coronada per un campanar d’espadanya amb dues finestres d’arc adovellat de mig punt.

Hi ha adossada una capella al mur de tramuntana. Al frontis, prop de la porta, arrenca una paret que tanca el cementiri, situat al costat de migjorn de l’església.

L’aparell és molt poc polit, de carreuons simplement escairats, disposats en filades uniformes, però molt barroeres, que posen en evidència una construcció rural de data avançada.