Santa Margarida de Vila-seca (Santa Maria de Corcó)

Situació

La capella de Santa Margarida, adossada al mas de Santa Margarida, antigament anomenat de Vila-seca, es troba gairebé tocant el límit municipal entre Santa Maria de Corcó i Sant Pere de Torelló, dintre, però, del primer i de la parròquia de Sant Martí Sescorts, a uns 750 m d’altitud, al cim d’una serralada. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 294-M781: x 44,9 —y 56,6 (31 tdg 449566).

Hi menen dos camins, un que surt del poblet de Sant Martí Sescorts i s’enfila vers els masos...