Santa Maria de Coberta (Sureda)

És esmentada a partir del 1264, en què apareix en una delimitació del terme d’Oltrera. Les poques ruïnes d’aquesta església, a la vora d’un còrrec, al migdia del poble, han desaparegut recentment per l’erosió del sòl.