Santa Maria de la Ribera (Clariana de Cardener)

Situada dins l’antic terme del castell de Riner, dins la parròquia de Santa Susanna, a través de la parroquial, depengué del priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós. Les primeres notícies d’aquesta església es deuen a l’existència d’uns molins situats a sota seu. La primera és de l’any 1114, quan el senyor del castell de Riner, Ponç Hug de Cervera, amb el consentiment de la seva muller Beatriu i de llurs fills Ponç i Ramon, donà a Santa Maria de Solsona, entre altres béns, un molí situat al terme del castell de Riner, al riu Riner, al casal que tenia sota l’església de Santa Maria de la Ribera. Aquesta església i els molins apareixen esmentats diverses vegades durant el segle XII: 1129, 1143, 1147 i 1150, que no proporcionen cap dada nova. L’edifici antic ha estat reformat i no sembla que conservi cap resta antiga, si bé hi és venerada una imatge de la Mare de Déu d’època romànica.