Santa Maria de Montalegre (Tiana)

Nom d’una antiga església i comunitat femenina situada a l’indret de l’actual Conreria, dins el municipi de Tiana, traspassat més tard a la cartoixa bastida sota seu entre el 1423 i el 1459. El lloc és documentat des del 1256, que hi ha notícies d’un grup de monges o donades aplegades en dit lloc. El 1265 el bisbe de Barcelona, Arnau de Gurb, va convertir-lo en un monestir regular de canongesses augustinianes regit per la priora Guillema i amb dotze monges. La comunitat va subsistir en aquest lloc fins el 1362, que es va traslladar a Barcelona. L’edifici, capella i antic convent fou adquirit...