Santa Maria de Roca-rossa (Tiana)

Situació

Vista aèria de la capella costat, ambdues en estat de ruïna.

ECSA - J.Todó

Es troba a l’extreum llevantí del massís del Montnegre, a l’antic terme d’Horsavinya, dins l’actual municipi de Tordera

Mapa: 38-14(365). Situació: 31TDG703168

L’ascens tradicional es feia per una pista que sortia del quilómetre 7 de la carretera de Fogars de Tordera, des d’on s’accedia per una pista de més de 8 km fins al Coll del Porteli; d’aquí calia prendre un carni carreter vers el N, que conduïa fins a les ruines de l’església. Avuí dia, a causa de les pistes modernes, obertes per...