Torre de Can Sant-romà (Tiana)

Adossada al casal o edifici actual del mas Sant-romà, bastit en les seves parts més essencials als segles XV i XVI, hi ha adossada una torre rodona reforçada amb un petit contrafort, que indica, a l’igual que altres elements visibles en la base del mas, que en la construcció o refecció de l’actual es van aprofitar notables elements de l’edificació anterior. És feta de pedruscall i argamassa sense tenir cura de les pedres; no presenta fibles ni cap característica especial, cosa que fa difícil assignar-li una datació concreta. Al cim té petites finestres d’arc de pedres verticals, que semblen confirmar el caràcter inicial de fortalesa assignat a aquesta torre o torrella de petit diàmetre. De fet es va fonamentar sobre uns nivells romans; per sota seu passa un mur de la vil·la romana excavada entre els anys 1934 i 1986.