Torre d’Almenara (Santa Coloma de Queralt)

El lloc d’Almenara es documenta per primera vegada l’any 976, en què el comte Borrell i la comtessa Letgarda van vendre al vescomte Guitard de Barcelona el castell de Queralt, el qual limitava al nord amb Espanya i el gual de Taracha (Tàrrega) i seguia cap a les torres d’Alchaceran i cap a la Portella i després cap a l’Antiga i seguia fins als termes de la Roqueta. Per la situació dels termes coneguts de la Portella, l’Antiga i la Roqueta, les torres d’Alchaceran han de correspondre a Almenara, que és el nom que rep un tipus determinat de fortificació, les torres de guaita, en àrab.