Torre de la Creu del Castellar (Calonge)

Situació

El turó de la Creu del Castellar, de forma cònica, és situat al mateix massís del Castellar o de Can Mont on també hi ha Castellbarri, si bé en aquest cas vers el nord-est de la masia de Can Mont, en una situació força inferior, però en un indret dominant, a 250 m d’altitud. Aquesta torre servia per a vigilar la vall de Rifred, per on passa l’antiquíssim camí que travessava les Gavarres pel coll de la Ganga i que enllaçava la plana baix-empordanesa amb la vall de Calonge.

Mapa: 334M781. Situació: 31TEG053350.

Hom hi pot arribar des de Can Mont o, directament, ascendint des de Calonge, sense que es pugui assenyalar un camí ben determinat; l’indret és molt cobert de vegetació.

Torre

La petita torre era de planta circular. En resten els fonaments, que ara gairebé no sobresurten del terreny. Era feta amb grosses pedres poc treballades o gens, lli-gades amb ferm morter. El diàmetre extern és de 7 m; el gruix del mur de poc més d’1 m. Al voltant hi ha munts de pedres de l’enderroc.

En l’estat actual de les ruïnes i sense treballs d’excavació és impossible apuntar una datació, ni que sigui aproximada. Com en el cas de Castellbarri es presenta el dubte sobre si es tracta d’una torre de guaita de l’antiguitat, que perdurà fins a l’edat mitjana, o bé medieval.

Bibliografia

  • Pere Caner: Torres de vigilància de Calonge, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, núm. XXII, Girona 1974-1975, pàg. 391.
  • Joan Badia i Homs: L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. I, (Baix Empordà), Diputació Provincial de Girona, Girona 1977, pàg. 130.