A l'entorn del simbolisme

El Simbolisme s’insereix dins el corrent de l’art idealista de final del segle XIX, reacció neoespiritualista davant el positivisme i el materialisme de l’art realista, expressió de la burgesia liberal del temps. Ara bé, gran part de l’art idealista finisecular no és simbolista. A Catalunya va perdurar un art religiós catòlic convencional i acadèmic, un bon exemple del qual és l’obra d’Enric Monserdà, tenyit, fins i tot, en alguns casos, de realisme, que poca cosa té a veure amb el Simbolisme. La dificultat d’una definició clara del Simbolisme s’agreuja pel fet que no hi ha una tècnica, un...