El gravat i l'ex-libris

El gravat noble durant el Modernisme

Des de la invenció de la impremta fins a començament del segle XIX, les úniques tècniques de reproducció gràfica van ser la xilografia i la calcografia. Per aconseguir estampes amb aquestes tècniques és imprescindible la figura d’un gravador que treballi la superfície del bloc de fusta (ζύλον), en el cas de la xilografia, o de la planxa de coure (χαλκός), en el de la calcografia. En tots dos casos, el resultat és l’obtenció de matrius «gravades» de manera manual. Per bé que la major part dels gravadors del segles XV al XIX van ser d’ofici, dedicats a...