Modernistes o noucentistes? Els darrers simbolistes decadents

«Modernistes o noucentistes?» És l’interrogant en clau eufemística que encapçala aquest darrer capítol històric per tal de constatar l’elasticitat dels termes a l’hora d’adaptar-los a les seqüències cronològiques. En efecte, el format interrogatiu no està plantejat amb la finalitat de forçar una resposta a la pregunta sinó com a mer enunciat indicador d’una problemàtica de fons, entorn del concepte de modernisme o del de simbolisme i decadentisme. El fet que tant la noció de modernisme com la de noucentisme, malgrat que al·ludeixen a moviments culturals catalans, depassen l’estricte àmbit...