La influència de l'Art Nouveau en la pintura del tombant de segle

Sempre que es parla del Modernisme és obligat fer una sèrie d’aclariments per tal de puntualitzar què significà a Catalunya aquest moviment artísticocultural, quines influències va rebre i quina fou realment la seva singularitat dins el context europeu. El Modernisme havia estat considerat la versió catalana de l’Art Nouveau internacional, denominació que va escampar-se arreu d’Europa, per bé que a Itàlia es parlava de Liberty o a Àustria de Sezession. El cert és que avui, ja al segle xxi, l’Art Nouveau s’associa ràpidament a un repertori iconogràfic protagonitzat per la figura femenina...