Joan Llimona i els artistes del Cercle Artístic de Sant Lluch

Joan Llimona (1860-1926): Fragment de la cúpula del cambril de l’església del monestir de Montserrat (1896-98).

F.F.

En el context del Modernisme català, el Cercle Artístic de Sant Lluc representa una opció fortament caracteritzada per la seva ideologia d’inspiració catòlica i catalanista. La seva incidència en la modernització de l’art religiós és molt considerable. També cal remarcar la incidència que tingué en el desenvolupament de tendències idealistes o simbolistes sota la influència dels conceptes estètics que Josep Torras i Bages va transmetre als artistes de Sant...