La modernitat d'un marginal: Francesc Gimeno

Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa 1856-Barcelona 1927) ha estat un artista difícil de classificar. La seva obra és un exemple immillorable de com l’art transgredeix contínuament les conceptualitzacions dels historiadors i estudiosos. De fet, la pintura gimeniana no encaixa en el discurs historicoartístic de l’art català finisecular. L’automarginació del tortosí convertí la seva obra en l’excepció de la pintura del seu temps. Al llarg de la seva trajectòria sempre mantingué una actitud independent respecte dels corrents estètics de cada moment. La seva inadaptació el va fer romandre al marge...