La colla del safrà i les seves derivacions

Joaquim Mir (1873-1940): Sol i ombra (1894). Oli. Barcelona, Museu d’Art Modern-MNAC.

MNAC

Durant la darrera dècada del segle XIX, un grup d’artistes catalans de la generació postmodernista que aleshores tot just encetaven la seva carrera, lligaren els seus camins en el que hom coneix com La Colla del Safrà, dita així per una particularitat estètica clau –no pas l’única– dels seus paisatges pictòrics: la saturació de grocs i ocres a què sotmetien sovint les seves composicions. Aquest apel·latiu potser el va donar algun escèptic visitant a la Sala Setena de l’Exposició...