Els dibuixants

La popularització del Modernisme com a estil artístic i la seva màxima divulgació la realitzaren els dibuixants. Així, la proliferació de les produccions gràfiques com a eina de reproducció de l’obra del dibuixant va ser el mitjà pel qual el Modernisme es féu un art a l’abast de tothom. Això és ben clar en el cas dels cartells publicitaris, que hi tingueren un paper rellevant, però també ho és pel que fa a les publicacions periòdiques, a les quals –per la seva producció seriada i pel seu baix preu– tothom tenia accés.

Progressivament, durant el segle XIX, la premsa periòdica havia anat...