Breu història de la família

El fonament religiós de la família a la Grècia antiga

El fonament en què es basa la família grega antiga és de caràcter sagrat: l’oikos (terme que significa casa, família) és una comunitat d’individus units per un culte comú, el dels avantpassats, i per relacions personals dotades també d’un sentit religiós. Es forma part d’una família quan es té el dret de participar en cerimònies i ritus particulars i de vegades secrets. Per exemple, el primer acte que marca l’ingrés d’un nadó a la família és el seu acostament a la llar de foc, que és un lloc de culte domèstic, que mai no serà absorbit ni...