La societat internacional

Una societat d’estats... en conflicte

Mentre que les societats nacionals són comunitats de persones, la societat internacional és principalment, bé que no exclusivament, una comunitat d’estats. Què vol dir això? Vol dir que la major part del que es decideix i es fa en l’àmbit internacional, siguin qüestions polítiques, econòmiques o culturals, és obra dels diferents estats.

Ens en podem adonar fullejant les pàgines de política internacional dels diaris, on mai (o quasi mai) no es parla del que fan els senyors Rossi, Smith o Dupont, sinó del que fan Alemanya, la Gran Bretanya, França, els...