Etapes de la vida i generacions

Què són les generacions

Tothom sap que, en una societat, els individus s’agrupen, segons l’edat, en generacions. Sabem que nosaltres pertanyem a una generació diferent de la dels nostres pares, i si tenim fills en parlem com a pertanyents a una generació nova respecte de la nostra. Alhora, sabem que compartim amb els companys d’escola, o de feina que tenen més o menys la nostra edat, la pertinença a la mateixa generació.

Així, doncs, som conscients que en un mateix temps cronològic conviuen diverses generacions. Mirem d’analitzar des d’aquest punt de vista un període concret en el temps...