Els pobles de la Terra

La diversitat humana

Tota la Terra és poblada per individus pertanyents a la mateixa espècie, Homo sapiens. N’és una prova rigorosa el fet que totes les persones, siguin d’on siguin, es poden encreuar. Però també és força evident que hi ha diferències pel que fa a nombrosos trets físics, els quals sovint revelen el lloc d’origen d’un determinat individu.

Des dels temps més remots els membres de l’espècie humana s’han dividit en grups anomenats tradicionalment races, que reuneixen els individus amb característiques físiques, morfològiques o fisiològiques comunes. El significat del terme...