La societat humana

Un conjunt de relacions i de papers

L’experiència de la societat es basa fonamentalment en costums: la casa on vivim, la nostra família, l’escola, els amics, els mateixos itineraris que fem cada dia. D’una banda, això pot semblar una limitació que resta interès a la vida, però, de l’altra, és tranquil·litzador i permet concentrar les energies en altres tasques, cosa que seria impossible si haguéssim de revisar gaire sovint les regles de les relacions socials i la pròpia identitat. Quasi sempre sabem, de manera més o menys automàtica, com comportar-nos davant la gent que entra en contacte...