Les grans utopies

El naixement del terme utopia

La paraula utopia va ser emprada per primer cop per l’humanista i polític anglès Thomas More (1477-1535), l’any 1516, en el seu llibre De Nova Insula Utopia, que se sol citar amb el títol abreujat d’Utopia. El terme, d’origen grec ( ‘no’ i tópos ‘lloc’), que literalment vol dir ‘enlloc’, es refereix a un país imaginari, inexistent a la realitat i fruit de la invenció de l’escriptor. No són casuals ni l’any en què es va encunyar el terme ni el personatge que el va inventar, dos elements que condicionaran el valor que s’atribuirà al mot en el futur. El 1516 es...