L'afecte en la infància i l'adolescència

La família: el naixement dels primers afectes

El sentit de la família és ajudar els petits a créixer i protegir-los fins que esdevinguin prou autònoms. A diferència de la resta d’éssers del món animal, l’home neix “incomplet” i necessita un període d’adaptació, el més llarg que es dóna entre tots els animals. L’estat incomplet del desenvolupament del petit nadó humà és molt més accentuat que el de la resta d’animals, ja que les cèl·lules piramidals de l’escorça cerebral frontal no assoleixen la quarta part del seu desenvolupament fins al sisè mes de vida intrauterina i la meitat fins al...