Economia i societat

Economia i sistemes econòmics

El terme “economia” deriva del grec oikos, ‘casa’, i nomos, ‘llei, norma’. Per tant, economia significa “normes per a la gestió correcta de la casa” (que és també el títol d’una obra de l’historiador i polític grec Xenofont —segle IV aC— en la qual dóna pautes per a la correcta administració d’un patrimoni familiar). Amb el temps, el significat del terme s’ha ampliat, i avui la mateixa paraula engloba dos conceptes diferents. D’una banda, l’economia és una ciència, amb nombroses branques i subdivisions; de l’altra, el terme designa el conjunt de les...