Societat i dret

El dret i les normes jurídiques

El dret és el camp del pensament i de l’acció humana que s’ocupa de la formulació de les lleis i de la seva aplicació. Però no totes les normes que coneixem en la nostra vida quotidiana formen part de l’àmbit del dret. El dret comprèn solament aquelles normes que són instituïdes per les lleis i els ordenaments de la col·lectivitat, i que reben el nom de normes jurídiques o disposicions legals. Per tant, no totes les normes són normes jurídiques. Per entendre quin és l’objecte del dret potser és bo començar, precisament, per la comprensió del camp d’acció de...