Les religions de l'antiguitat

Les religions de l’Orient Mitjà Antic

Les comunitats humanes que van viure en èpoques anteriors a la “invenció” de l’escriptura ja coneixien concepcions i pràctiques de tipus religiós o màgic. Entre els primers objectes de significat magicoreligiós hi ha l’anomenada Venus de Willendorf, de fa uns 30 000 anys: representa la dona en el seu paper maternal, en relació amb el culte de la fertilitat i de la vida humana.

Les sepultures són les formes més antigues de pràctiques religioses. Ja al paleolític mitjà se solia enterrar els morts amb objectes d’ús quotidià, menjar i joies. El...