Breu història de l'esport

Les característiques del fenomen esportiu

El fenomen esportiu ha anat adquirint a les últimes dècades una importància cada vegada més rellevant, fins a situar-se en primer pla els últims anys. Aquesta situació actual ha estat, però, precedida d’una evolució lenta i llarga. Una breu anàlisi de la història de l’esport segurament ens podrà ajudar a entendre’l molt millor.

Sovint s’ha associat l’esport, especialment a partir dels moderns Jocs Olímpics (1896), a determinades pràctiques que es feien en l’antiguitat (bé de caràcter religiós o bé com a preliminar de la guerra). Ara bé, aquestes...