La família

Què és una família?

Si un grup de gent vol sobreviure i perpetuar-se, s’ha d’encarregar de la reproducció dels seus membres, no solament de manera biològica (generant més individus) sinó també des del punt de vista de la transmissió de totes les informacions personals i col·lectives que permeten la inserció de l’individu en el grup.

El fet que moltes societats humanes hagin sobreviscut fins avui, el simple fet que nosaltres hàgim nascut i visquem, indica precisament que aquestes societats han trobat un mecanisme capaç de garantir la reproducció biològica i cultural dels seus components.

...