L'escola

Què és l’escola

L’escola constitueix per als infants i els joves la primera institució social externa al grup familiar amb la qual han de crear i mantenir una relació estable i duradora. Es pot dir que durant molts anys la seva experiència social es concentra quasi exclusivament en l’ambient familiar i escolar. No ens equivoquem, doncs, si afirmem que, fora de la família, per als infants i els joves, l’escola és la institució social més rellevant. En realitat, la importància de la institució escolar depassa l’horitzó de l’estudiant. En efecte, l’escola fa una de les funcions socials més...