Breu història de la medicina

La paleopatologia i l’escassetat de dades

La humanitat té més d’un milió d’anys d’antiguitat, però, de tot aquest temps, en sabem ben poca cosa. De fet, de més del 99% d’aquest període no hi ha dades "històriques". Per tant, la informació general de què disposem és molt reduïda. Pel que fa a la medicina, podem tenir una idea aproximada de les malalties que afectaven els nostres avantpassats llunyans, però no en sabem res dels mètodes de guariment. Hi ha molt poques restes humanes amb manifestacions de patologia, i la major part de les que es troben són només lesions traumàtiques. En l’estat...