La vida "escrita" a les roques

El temps i els fòssils

Imaginem-nos que reduïm la durada de la vida del nostre planeta a un dia de 24 hores, i que situem la seva formació a les 0 hores (mitjanit). La roca més antiga coneguda fins ara es formaria, segons aquesta proporció, més o menys a les 5 del matí; les formes de vida més arcaiques de què tenim notícia començarien a viure a les 8; les plantes més velles amb activitat fotosintetitzadora apareixerien a les 14 h; els primers animals invertebrats sorgirien de les 20,30 a les 21 h; els grans rèptils (per exemple els dinosaures) farien la seva aparició cap a les 22,50 h; els...