El món dels animals i dels protozous

Dels animals unicel·lulars als pluricel·lulars

Una característica essencial dels éssers vius o organismes és l’intercanvi de substàncies amb el món exterior. Per un animal o una planta, viure significa apropiar-se d’alguna cosa que no és al seu interior. Aquesta cosa pot ser l’oxigen, el diòxid de carboni de l’aire o de l’aigua, les sals minerals del sòl o de l’aigua, o substàncies complexes com els sucres, els greixos, les proteïnes i les vitamines. Les plantes verdes fabriquen, per l’acció de la llum solar, les substàncies que els són necessàries per al metabolisme. Són laboratoris...