La nutrició

L’aparell digestiu

Els òrgans que integren l’aparell digestiu tenen la funció de descompondre i transformar els aliments en substàncies simples que passen a la sang, i que són utilitzades per les cèl·lules per a la producció d’energia o com a compostos necessaris per a la vida, en la formació de noves cèl·lules o el seu creixement.

L’estructura de l’aparell digestiu

L’aparell digestiu és constituït per una mena de tub, anomenat tub digestiu, i per uns quants òrgans associats. Els aliments hi passen des de la boca fins a l’orifici anal, que n’expulsa els residus. Si recorreguéssim el...