Els fongs

Els fongs

Quins motius han portat a considerar els fongs un regne a part? En què difereixen de les plantes descrites fins ara? En realitat, són moltes i molt profundes les diferències entre els fongs i els vegetals pròpiament dits, tant pel que fa a l’estructura com a les funcions. És potser fisiològicament que es dóna la diferència més important entre els fongs i els vegetals. Els fongs no tenen clorofil·la i, per tant, no estan capacitats per a fer la fotosíntesi, és a dir, per a absorbir l’energia lumínica i transformar-la en energia química destinada a transformar en molècules...