El territori de la vida

Els biomes

La part del globus terrestre poblada per organismes vius (inclosa la part més baixa de l’atmosfera) constitueix la biosfera, ecosistema global que es pot subdividir en un gran nombre d’ecosistemes específics. En el medi terrestre, aquests ecosistemes reben el nom de biomes. Cada bioma es caracteritza per la presència i les interaccions de comunitats vegetals i animals determinades, que estableixen una relació constant i estreta d’interdependència amb el medi físic que les envolta. Per diferenciar els diversos biomes es fa referència sobretot a la vegetació, perquè les plantes...