La circulació de la sang

El sistema circulatori

El sistema circulatori realitza en el nostre organisme les funcions fonamentals d’oxigenació dels teixits, de transport de nutrients i de les altres substàncies necessàries per al funcionament dels diversos òrgans i aparells, i d’eliminació contínua dels residus produïts pel metabolisme cel·lular. Es tracta d’un aparell constituït per una atapeïda xarxa de "tubs" de diverses dimensions (artèries, venes, capil·lars), pels quals circula la sang, un teixit líquid amb funcions especials de transport, i per una bomba (el cor) que proporciona a aquesta sang l’impuls...