Els mecanismes del moviment

L’aparell locomotor

La màquina humana és constituïda per un sistema esquelètic, dotat d’ossos i articulacions de conformació diversa, i moguda per músculs. Els músculs configuren la part activa de l’aparell locomotor, mentre que els ossos i les articulacions en són la part passiva. Per a poder mantenir les diverses postures corporals actives —llevat, doncs, de les posicions supina i prona (ajagut d’esquena i de bocaterrosa, respectivament), en què els músculs estan relaxats— i per a executar els moviments necessaris per als desplaçaments del cos i per a qualsevol activitat en general, cal...