Breu història del sistema viu

Els orígens de la vida

Per a poder afrontar el problema de l’origen de la vida hem de tenir ben present les condicions ambientals que hi havia a la Terra immediatament després de la seva formació, fa uns 4 500 milions d’anys. Aquestes condicions eren profundament diferents de les actuals. Amb el pas del temps, les contínues transformacions han portat a unes condicions geològiques i atmosfèriques determinades i essencials per al naixement de la vida.

Per què la Terra és apta per a la vida

La Terra és, pel que sabem fins ara, l’únic planeta del sistema solar que allotja organismes vius...