Les lleis de la genètica

Parentiu i diversitat

Mireu d’observar les vostres mans i comparar-les amb les d’altres persones. Són extraordinàriament semblants: l’estructura òssia, la pell i les ungles segueixen en totes les mans el mateix model. I és així per a totes les parts del nostre cos; qualsevol ésser humà tindrà les mans com les nostres i, en general, estarà "fet" com nosaltres. Els altres organismes vius també són constituïts segons el model determinat de la seva espècie. Talment com si cada organisme hagués estat format seguint un "manual d’instruccions" ben precís.

Amb tot, també és cert que la nostra mà...