La regulació de l'organisme

El paper del sistema nerviós

El sistema nerviós té un paper cabdal en l’organisme. Regula tant la vida vegetativa, és a dir, les funcions vitals com la respiració, la circulació o la digestió, com la vida de relació, això és, tot allò que ens relaciona amb el món exterior ja sigui de manera concreta (percepció d’estímuls o de moviment, per exemple) o bé a través de mecanismes més elaborats i abstractes com el pensament, la consciència, l’afecte o la memòria. Per acomplir tasques tan vastes i complexes, les cèl·lules i els òrgans del sistema nerviós tenen una organització i un funcionament...