Societats i comportaments animals

La vida social dels animals

Quan pensem en l’organització social dels humans de seguida ens ve al cap que el nucli organitzat més simple és el de la família. Més enllà d’aquesta primera forma associativa, basada en l’exigència de tenir cura dels fills (que en néixer no són autònoms), la societat humana s’ha organitzat en models que depenen de les formes de poder polític, econòmic i ideològic creades pels homes al llarg de la història i arreu del món).

Si centrem la nostra atenció envers els animals, què podem dir sobre les seves formes d’agrupació social? ¿Viuen aïllats, en grups...