Sexualitat i reproducció

La reproducció humana

L’ésser humà, al començament de la seva existència, és una sola cèl·lula procedent de la fecundació de la cèl·lula germinal femenina, l’òvul, per part de la cèl·lula germinal masculina, l’espermatozoide. El nucli d’aquesta cèl·lula inicial resulta de la fusió dels nuclis de les dues cèl·lules germinals o gàmetes, i conté 46 cromosomes, que són el patrimoni genètic característic de l’espècie humana (vegeu "Les lleis de la genètica"). La formació i maduració dels gàmetes masculins i femenins té lloc a l’interior d’òrgans específics sota l’acció i el control de complexos...