Costa i Ponces. La Companyia General de l'Enllumenat per acetilè

L’empresa Costa i Ponces fou una de les primeres que buscà una aplicació industrial a les llums de carbur, queja s’havien popularitzat en els darrers anys del segle XIX. El resultat dels seus esforços va ser un generador de gas acetilè, que solucionava alguns dels problemes pràctics per a la utilització del gas.

Es tractava d’uns aparells en els quals les diferents càrregues de carbur de calci es consumien d’una manera progressiva. La relació establerta entre 1 kg de carbur = 300 litres de gas exigia aquest caràcter progressiu, de manera que només es produís gas a mesura que aquest s’anés...